„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Kontakt

Dodano przez: admin w dniu 19/03/2014

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Radomsku ul. Wyszyńskiego 3/3 97 - 500 Radomsko tel. 44 741 31 22 poradnia@logopedia.pl biuro@logopedia.pl   Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu - Zdroju ul. 1 Maja 13A 44 - 330 Jastrzębie - Zdrój tel. 32 476 10 25 poradnia.jastrzebie@logopedia.pl   Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębiu - Zdroju ul. 1 Maja 13A 44 - 330 Jastrzębie - Zdrój tel. 32 476 10 25 przedszkole@logopedia.pl   Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii w Jastrzębiu - Zdroju ul. 1 Maja 13A 44 - 330 Jastrzębie - Zdrój tel. 32 476 10 25   P.W.D. APEX Strzałków, ul. Kopernika 12 97 - 500 Radomsko tel. 44 685 38 01 biuro@logopedia.pl biuro2@logopedia.pl apex@logopedia.pl   czytaj więcej »

Pomoce

Dodano przez: admin w dniu 12/03/2014

Prowadzona przez nas diagnoza, stymulacja i terapia są zaprogramowane i uporządkowane stosownie do postawionego wcześniej wielospecjalistycznego rozpoznania. Opieramy się na opracowanych przez nas i zweryfikowanych wieloletnim doświadczeniem, stale wzbogacanych stosownie do możliwości rynkowych, gotowych pakietach i zestawach do diagnozy, stymulacji i terapii poszczególnych funkcji poznawczych.   ZESTAWY DO DIAGNOZY 1. Zestaw podstawowy do diagnozy funkcji poznawczych 2. Zestaw do diagnozy naśladownictwa 3. Zestaw do diagnozy poziomu zabawy 4. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej 5. Zestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej 6. Zestaw do diagnozy funkcji motorycznych 7. Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji 8. Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych 9. Zestaw do diagnozy gnozji 10. Zestaw do badania lateralizacji i konwergencji 11. Test praksji oralnej dla języka polskiego   ZESTAWY DO USPRAWNIANIA FUNKCJI POZNAWCZYCH (STYMULACJI I TERAPII) 1. Zestaw do usprawniania naśladownictwa 2. Zestaw do usprawniania zabawy 3. Zestaw do usprawniania percepcji słuchowej 4. Zestaw do usprawniania motoryki dużej 5. Zestaw do usprawniania motoryki małej(grafomotoryki) 6. Zestaw do usprawniania mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji 7. Zestaw do usprawniania lateralizacji i konwergencji 8. Pakiet podstawowy do usprawniania funkcji poznawczych 9. Zestaw do usprawniania zachowań społecznych i emocjonalnych 10. Zestaw do usprawniania pamięci 11. Zestaw do usprawniania LP i synchronizacji półkul mózgowych 12. Zestaw do usprawniania funkcji węchowych, smakowych i oddechowych 13. Zestaw do usprawniania praksji oralnej   czytaj więcej »

O nas

Dodano przez: admin w dniu 11/03/2014

Protoplastą dzisiejszego wizerunku naszej firmy o rozległym i dość zróżnicowanym profilu działań był pojedynczy gabinet logopedyczny Jolanty Falany- Kozłowskiej, który przekształcił się stopniowo w dzisiejsze P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku. Początkowo podstawowym i w zasadzie jedynym zakresem działań Centrum Logopedycznego była diagnoza i terapia logopedyczna. Ze względu na wysoką skuteczność terapeutyczną Model Diagnostyczno- Terapeutyczny autorstwa Jolanty Falany – Kozłowskiej  dość szybko przyjął się w lokalnym środowisku i zaczął rozprzestrzeniać stopniowo na całą Polskę poprzez raczkujący wówczas blok szkoleniowy. I tak została stworzona fillia Centrum Logopedycznego w Radomsku - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju - gabarytowo dużo większa niż centrala. Obie poradnie logopedyczne działają do dziś i cieszą się wciąż rosnącym powodzeniem stale wzbogacając oferowane metody pracy diagnostyczno- terapeutycznej. Również nasza pierwsza ogólnopolska strona internetowa www.logopedia.pl powstała jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie społeczne z zakresie prewencji, profilaktyki, diagnozy i terapii ( nie tylko) logopedycznej. Jednym z działów tej strony jest HURTOWNIA POMOCY LOGOPEDYCZNYCH, która z kolei zapoczątkowała nasze kolejne działania handlowe.Dzisiejsze działania firmy to: - 2 Poradnie Logopedyczne ( w Radomsku- woj.łódzkie i Jastrzębiu Zdroju - woj. śląskie)  - Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu - Zdroju - Hurtownia Pomocy Logopedycznych - Kompleksowe wyposażanie placówek, instytucji, gabinetów, praktyk indywidualnych i grupowych, innych obiektów użyteczności publicznej - Ogólopolskie szkolenia popularyzujące głównie autorskie metody m. in. MWSL ( Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej), MRA ( Metoda Ruchów Artykulacyjnych) , MD-K  ( Muzykoterapia Dogłębna- Komórkowa), inne- Działalność wydawnicza Wydawnictwa Apex popularyzująca i upowszechniająca dorobek diagnostyczno-terapeutyczny głownie w zakresie logopedii i dysleksji - Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii głównie dla środowiska lokalnego i wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem z całej Polski- Prowadzenie 3 stron internetowych: www.logopedia.pl www.logopeda.net.pl , www.pwdapex.pl Od stycznia 2014 roku Poradnie i Przedszkole Centrum Logopedycznego prowadzą nieodpłatnie Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci z problemami rozwojowymi w przedziale wiekowym od 0 do 7 roku zycia, które nie podjęły jeszcze obowiazku szkolnego. czytaj więcej »
P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko