„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na nieodpłatne zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie przez nie: Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający (opiniujący) z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni, przyjmujemy również opinie z innej placówki). Zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku. Opinii z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola). Wniosku rodziców o przebadanie dziecka. W ramach wczesnego wspomagania poradnia zapewnia: kompleksową diagnozę rozwoju dziecka, indywidualną terapię prowadzoną przez następujących specjalistów - logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog (stosownie do potrzeb) i inni, zajęcia w małych grupach wszechstronnie stymulujące rozwój, poradnictwo psychologiczne, wsparcie rodziców. czytaj więcej »

Terapeuci

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Nasza kadra pracująca z dziećmi to wyłącznie kadra pedagogiczna, najczęściej o 2 fakultetach lub w trakcie ich osiągania.Oprócz podstawowego wykształcenia pedagogicznego  pracownicy pedagogiczni posiadają  studia podyplomowe  lub inne formy  przygotowania z zakresu  metodyki diagnostyczno – terapeutycznej.Są to absolwenci: logopedii i  pedagogiki  z dodatkowymi uprawnieniami z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, filologii polskiej, wychowania muzycznego.Ponadto wszyscy zatrudnieni specjaliści ukończyli profesjonale warsztatowe szkolenie z zakresu programu autorskiego, które przeprowadziła autorka programu Jolanta Falana- Kozłowska. Kadra pedagogiczna pracuje pod merytorycznym nadzorem doświadczonej w zakresie diagnozy i terapii logopedyczno - pedagogicznej dyrektor Poradni z wieloletnim stażem w Centrum Logopedycznym: mgr Monika Nawrocką- Matera: pedagog, logopedaSuperwizorem programu autorskiego realizowanego w Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne jest:mgr Jolanta Falana- Kozłowska  -logopeda ze specjalnością surdologopedia z ponad 30- letniem stażem i doswiadczeniem, autorka 2 metod diagnostyczno- terapeutycznych problemów logopedyczno- dyslektycznych. Zalożycielka 2 poradni logopedycznych ( woj. śląskie i łodzkie), ogólnopolskiego Centrum Logopedycznego, 2 stron internetowych: www.logopedia.pl, www.logopeda.net.pl  oraz Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistyczej Terapii w Jastrzębiu Zdroju ( woj. śląskie). Pomysłodawczyni i założyciela sieci Przedszkoli Centrum Logopedycznego  pracujących w oparciu o program autorski z przesłaniem: WSPIERAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII. Batruch Karolina Biernat Katarzyna Brzezik Monika Golec Renata Jokiel Patrycja Karasek - Sajbor Bogumiła Kowalik - Socha Hanna Krystaszek Ewelina Kubarska Daria Kwintal Patrycja Lenart Agnieszka Lenczewska Katarzyna Matera - Hoinkis Marzena Nawrocka - Matera Monika Olszynka Patrycja Peroutka Gabriela Piwowarczyk Agnieszka Polok Marcelina Pytlik Agnieszka Stefańska Agnieszka czytaj więcej »

Założenia terapii

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Terapia prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o autorski program Jolanty Falany - Kozłowskiej i składa się z: Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej - obejmującej małe dzieci, które nie są jeszcze gotowe do pracy na głoskach oraz Metody Ruchów Artykulacyjnych Uwieńczeniem pracy logopedycznej jest terapia pedagogiczna jako ostatnie ogniwo naszych oddziaływań. Poradnia wykorzystuje w swojej pracy również elementy innych metod: muzykoterapia dogłębna - komórkowa kinezjologia edukacyjna Dennisona metoda symultaniczno - sekwencyjna psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia (M. Młynarska, T. Smereka)   Nasza LOGOPEDIA to wszechstronne wychowanie i kształcenie językowe ( logos = słowo, pedia = wychowanie), to znacznie więcej niż praca. Pracujemy z dziećmi nie tylko w zakresie ćwiczeń mowy, ale także innych funkcji poznawczych (lokomocja duża i mała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, lateralizacja, rozwój społeczno- emocjonalny, praca i współpraca prawej i lewej półkuli mózgu, integracja percepcyjno- motoryczna itd).Wiek XXI nie może być czasem, w którym młode pokolenie ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką języków obcych, szybkim tempem nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Niestety rzeczywistość bije o ALARM. Mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego w tym nauk medycznych przybywa dzieci z deficytami rozwojowymi. Prawdziwa kreatywność pochodzi z rozćwiczonego umysłu i temu służą nasze działania. Wyrównując deficyty i uwzględniając indywidualny potencjał przygotowujemy dzieci do pełnowartościowego udziału w przyszłym życiu dydaktyczno- społecznym.Okrzyknięte 8 rodzajów inteligencji ( których ciągle przybywa) to nic innego jak harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Możemy to osiągnąć najpierw przez rehabilitację deficytów, potem przez pracę na pięknem języka ojczystego, który nadaje poczucie tożsamości, klucz do nauki języków obcych.To język ojczysty, a w nim również konkretnie system fonetyczno- fonologiczny ( poświęcamy mu kluczowe miejsce w naszym autorskim programie terapii) jest fundamentem domu, który nazywamy wszechstronnie rozwinięta osobowość.   czytaj więcej »

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Poradnia prowadzi zajęcia odpłatnie i nieodpłatnie. Warunkiem przyjęcia dziecka na terapię logopedyczną w naszej poradni w ramach współpracy z NFZ jest dostarczenie skierowania od lekarza rodzinnego o konieczności leczenia logopedycznego. Nieodpłatnie można również korzystać z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Pozostałe zajęcia terapeutyczne oraz wydawanie opinii m.in. o : - przyśpieszeniu obowiązku szkolnego, - odroczeniu obowiazku szkolnego, - dysleksji, - innych są odpłatne według cennika poradni (dostępny w sekretariacie poradni)   czytaj więcej »
P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko