„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Dodano przez: apex w dniu 27/03/2014

Poradnia prowadzi nieodpłatnie zajecia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od 0 do 7 roku życia, które nie podjęły obowiązku szkolnego

Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie przez nie:

  • Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający (opiniujący) z publicznej lub niepublicznej poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni, przyjmujemy również opinie z innej placówki).
  • Zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku.
  • Opinii z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola).
  • Wniosku rodziców o przebadaniu dziecka.

W ramach wczesnego wspomagania poradnia zapewnia:

  • kompleksową diagnozę rozwoju dziecka,
  • indywidualną terapię prowadzoną przez następujących specjalistów - logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog i inni,
  • zajęcia w małych grupach wszechstronnie stymulujące rozwój,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • wsparcie rodziców.
P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko