„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Założenia terapii

Dodano przez: admin w dniu 16/03/2014

Terapia prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o autorski program Jolanty Falany - Kozłowskiej i składa się z:

Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej - obejmującej małe dzieci, które nie są jeszcze gotowe do pracy na głoskach

oraz

Metody Ruchów Artykulacyjnych

Uwieńczeniem pracy logopedycznej jest terapia pedagogiczna jako ostatnie ogniwo naszych oddziaływań.

Poradnia wykorzystuje w swojej pracy również elementy innych metod:

  • muzykoterapia dogłębna - komórkowa
  • kinezjologia edukacyjna Dennisona
  • metoda symultaniczno - sekwencyjna
  • psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia (M. Młynarska, T. Smereka)

 

Nasza LOGOPEDIA to wszechstronne wychowanie i kształcenie językowe ( logos = słowo, pedia = wychowanie), to znacznie więcej niż praca. Pracujemy z dziećmi nie tylko w zakresie ćwiczeń mowy, ale także innych funkcji poznawczych (lokomocja duża i mała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, lateralizacja, rozwój społeczno- emocjonalny, praca i współpraca prawej i lewej półkuli mózgu, integracja percepcyjno- motoryczna itd).

Wiek XXI nie może być czasem, w którym młode pokolenie ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką języków obcych, szybkim tempem nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Niestety rzeczywistość bije o ALARM. Mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego w tym nauk medycznych przybywa dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prawdziwa kreatywność pochodzi z rozćwiczonego umysłu i temu służą nasze działania. Wyrównując deficyty i uwzględniając indywidualny potencjał przygotowujemy dzieci do pełnowartościowego udziału w przyszłym życiu dydaktyczno- społecznym.

Okrzyknięte 8 rodzajów inteligencji ( których ciągle przybywa) to nic innego jak harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Możemy to osiągnąć najpierw przez rehabilitację deficytów, potem przez pracę na pięknem języka ojczystego, który nadaje poczucie tożsamości, klucz do nauki języków obcych.

To język ojczysty, a w nim również konkretnie system fonetyczno- fonologiczny ( poświęcamy mu kluczowe miejsce w naszym autorskim programie terapii) jest fundamentem domu, który nazywamy wszechstronnie rozwinięta osobowość.

P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko