„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 16/03/2014

Poradnia prowadzi nieodpłatne zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie przez nie:
 - Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający (opiniujący) z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni, przyjmujemy również opinie z innych placówek).
 - Zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku.
 - Opinii z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola).
 - Wniosku rodziców o przebadanie dziecka.

W ramach wczesnego wspomagania poradnia zapewnia:
kompleksową diagnozę rozwoju dziecka,
indywidualną terapię prowadzoną przez następujących specjalistów: logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog (stosownie do potrzeb) i inni,
zajęcia w małych grupach wszechstronnie stymulujące rozwój,
poradnictwo psychologiczne,
wsparcie rodziców.

P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko