„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Organizacja pracy przedszkola podczas pandemi konawirusa

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

W Przedszkolu działa adres e-mailowy przedszkole@logopedia.pl pod który można się zwrócić w celu uzyskania informacji. Pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. W Przedszkolu obowiązują procedury COVID-19       Zasady korzystania z oferty Przedszkola w czasie koronawirusa: na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym po zakończonych zajęciach rodzic wraz z dzieckiem natychmiastowo opuszcza teren placówki; rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych oraz dodatkowo rękawiczek jednorazowych; po wejściu na teren Poradni należy najpierw założyć obuwie ochronne, a następnie użyć płynu dezynfekującego; do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych; rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki powinien zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 2 m.; jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola oraz powiadomić o tej kwestii Przedszkole dziecko nie może zabierać ze sobą do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. P R O S I M Y   O   S T O S O W A N I E   S I Ę   D O    Z A S A D   -   D Z I Ę K U J E M Y  :)   czytaj więcej »

Dokumenty

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Dokumenty do pobrania: Aktualizacja luty 2021 Rekrutacja Ankieta adaptacyjna Karta zapisu Pakiet edukacyjny Umowa z przedszkolem Statut przedszkola       czytaj więcej »

Opłaty

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Aktualizowano  03.02.2021 Dla Dzieci posiadająch orzeczenie przedszkole jest bez płatne ( bez czesnego i wpisowego ). Pozostałe dzieci wpisowe jednorazowe 250 zł przy zawarciu umowy. Stałe czesne za każdy miesiąc umowy: 280 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu przez 5 godzin dziennie 320 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu przez 6 godzin dziennie 360 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu przez 7 godzin dziennie 400 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu przez 8 godzin dziennie 450 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu przez 9 godzin dziennie Wyżywienie (stawka dzienna - 13 zł) śniadanie - 3 zł obiad dwu daniowy - 8 zł podwieczorek - 2 zł czytaj więcej »

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok kalendarzowy, zapisy odbywają się w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie i  złożenie wymaganej dokumentacji   czytaj więcej »

Zajęcia dodatkowe

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Język angielski Klub Małego Odkrywcy Logorytmika Wczesne wspomaganie rozwoju Muzykoterapia dogłębna komórkowa   czytaj więcej »
Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko