„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Założenia pracy

Dodano przez: admin w dniu 16/03/2014

Nasza LOGOPEDIA to wszechstronne wychowanie i kształcenie językowe ( logos = słowo, pedia = wychowanie), to znacznie więcej niż praca, to pasja i sens życia nadany każdej chwili poprzez codzienną, systematyczną i profesjonalną pomoc naszym podopiecznym. Pragniemy wspomóc Rodziców w ich codziennej często "heroicznej" terapii z ich dziećmi w zakresie ćwiczeń mowy i innych funkcji poznawczych ( lokomocja duża i mała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, lateralizacja, rozwój społeczno- emocjonalny, praca i współpraca prawej i lewej półkuli mózgu, integracja percepcyjno- motoryczna itd).

Wiek XXI nie może być czasem, w którym młode pokolenie ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką języków obcych, szybkim tempem nabywania nowej
wiedzy i nowych umiejętności. Niestety rzeczywistość bije o ALARM. Mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego w tym nauk medycznych przybywa dzieci z deficytami rozwojowymi. Masowe jest zjawisko dysleksji i autyzmu. Pracujący rodzice – zabiegani, zmęczeni, pochłonięci codziennością nie dają rady, nie wytrzymują presji i obciążenia codziennej stymulacji i terapii. Często skarżą się – " moje dziecko nie chce ćwiczyć", "nie mieliśmy czasu", "coś nam wypadło" itd, itp. Tymczasem w rehabilitacji i terapii nie wolno niczego odpuszczać, konieczna jest systematyczność, regularność i codzienny trening – wiemy to nie od dziś w oparciu o prace naszych 2 poradni logopedycznych i nasze ogólnopolskie działania. Wraz ze zmianą przepisów prawa oświatowego i nowymi możliwościami naszego rozwoju chcemy proces terapeutyczny przenieść ze środowiska domowego na przedszkolne. Rodzice muszą mieć komfort, iż oddawszy swoje dzieci pod specjalistyczną opiekę mają "z głowy" codzienne żmudne ćwiczenia, których dziecko nie chce wykonywać i na domiar złego sami rodzice nieobecni podczas zajęć terapeutycznych nie wiedzą jak te zajęcia przeprowadzać. Nie unikniemy konfrontacji z realiami współczesności, ale możemy spróbować, jeśli nie całkowicei wyręczyć Was w codziennej pracy terapeutycznej pracując z Waszymi dziećmi 5 razy w tygodniu, to przynajmniej rzetelnie wspomóc. Po pracy będzie czas na luźne rozmowy z dziećmi, spacery, relaks, inne przyjemniejsze zajęcia niż ćwiczenia terapeutyczne.

Prawdziwa kreatywność pochodzi z rozćwiczonego umysłu i temu służą nasze działania. Wyrównując deficyty i uwzględniając indywidualny potencjał przygotowujemy dzieci do pełnowartościowego udziału w przyszłym życiu dydaktyczno- społecznym.

Okrzyknięte 8 rodzajów inteligencji ( których ciągle przybywa) to nic innego jak harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Możemy to osiągnąć najpierw przez rehabilitację deficytów, potem przez pracę na pięknem języka ojczystego, który nadaje poczucie tożsamości, klucz do nauki języków obcych.

To język ojczysty, a w nim również konkretnie system fonetyczno- fonologiczny ( poświęcamy mu kluczowe miejsce w naszym autorskim programie terapii) jest fundamentem domu, który nazywamy wszechstronnie rozwinięta osobowość. To przesłanie Przedszkola Centrum Logopedycznego.


Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko