„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Pomoce

Dodano przez: admin w dniu 12/03/2014

Prowadzona przez nas diagnoza, stymulacja i terapia są zaprogramowane i uporządkowane stosownie do postawionego wcześniej wielospecjalistycznego rozpoznania. Opieramy się na opracowanych przez nas i zweryfikowanych wieloletnim doświadczeniem, stale wzbogacanych stosownie do możliwości rynkowych, gotowych pakietach i zestawach do diagnozy, stymulacji i terapii poszczególnych funkcji poznawczych.

 

ZESTAWY DO DIAGNOZY

1. Zestaw podstawowy do diagnozy funkcji poznawczych

2. Zestaw do diagnozy naśladownictwa

3. Zestaw do diagnozy poziomu zabawy

4. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej

5. Zestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej

6. Zestaw do diagnozy funkcji motorycznych

7. Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji

8. Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych

9. Zestaw do diagnozy gnozji

10. Zestaw do badania lateralizacji i konwergencji

11. Test praksji oralnej dla języka polskiego

 

ZESTAWY DO USPRAWNIANIA FUNKCJI POZNAWCZYCH (STYMULACJI I TERAPII)

1. Zestaw do usprawniania naśladownictwa

2. Zestaw do usprawniania zabawy

3. Zestaw do usprawniania percepcji słuchowej

4. Zestaw do usprawniania motoryki dużej

5. Zestaw do usprawniania motoryki małej(grafomotoryki)

6. Zestaw do usprawniania mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji

7. Zestaw do usprawniania lateralizacji i konwergencji

8. Pakiet podstawowy do usprawniania funkcji poznawczych

9. Zestaw do usprawniania zachowań społecznych i emocjonalnych

10. Zestaw do usprawniania pamięci

11. Zestaw do usprawniania LP i synchronizacji półkul mózgowych

12. Zestaw do usprawniania funkcji węchowych, smakowych i oddechowych

13. Zestaw do usprawniania praksji oralnej

 

Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko