„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Kontakt

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu - Zdroju ul. 1 Maja 13A44 - 330 Jastrzębie - Zdrójtel. 32 476 10 25poradnia.jastrzebie@logopedia.pl czytaj więcej »

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:- zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz; wzór zaświadczenia jest dostępny w poradni)- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinie wydaje zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni)- opinie z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola)- wniosek rodziców o przebadanie dziecka czytaj więcej »

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Wczesne wspomaganie rozwoju – b e z p ł a t n e specjalistyczne zajęcia dla dzieci od urodzenia do 7 roku życia (do momentu podjęcia obowiązku szkolnego) mające na celu poprawić sprawność dzieci z różnymi deficytami, zaburzeniami rozwojowymi czy opóźnieniami w rozwojuZajęcia są przeznaczone dla dzieci m. in.: z zaburzeniami odbioru słuchowego, z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego, z nieprawidłowym rozwojem mowy, nieprawidłowym rozwojem ruchowym i psychoruchowym, uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami w orientacji przestrzennej, zaburzeniami autystycznymi, z ogólnym spowolnieniem rozwoju.Ważne jest aby dziecko było objęte pomocą jak najwcześniej od momentu wykrycia niepełnosprawności (zaburzenia). Szczególnie ważna jest praca z dziećmi od momentu urodzenia do 3 roku życia ze względu na dużą „plastyczność” mózgu i jego możliwości kompensacyjne.Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci tzw ryzyka okołoporodowego. Każda zagrożona ciąża, obciążony poród, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, obniżona skala Apgar jest wskazaniem do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.  Wczesna interwencja pozwoli wyrównać opóźnienia i uchroni dziecko przed późniejszymi problemami dydaktycznymi a nawet edukacyjną klęską. czytaj więcej »
P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko