„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Organizacja pracy poradni podczas pandemi konawirusa

Dodano przez: apex w dniu 23/04/2021

W Poradni działa adres e-mailowy poradnia.jastrzebie@logopedia.pl pod który można się zwrócić w celu uzyskania porady (również anonimowo).

Pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Poradni obowiązują procedury COVID-19

 

 

 

Zasady korzystania z oferty Poradni w czasie koronawirusa:

 • na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie dzieci objęte terapią/zajęciami oraz dzieci umówione wcześniej na konsultacje/diagnozy specjalistyczne tylko z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym;

 • rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć;

 • rodzic/opiekun prawny oczekuje wraz z dzieckiem wejścia na zajęcia w wyznaczonym przez poradnię miejscu ( bezpośrednio pod gabinetem zajęć);

 • rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uczestniczenia wraz z dzieckiem w zajęciach;

 • po pierwszej części zajęć rodzic/opiekun prawny przechodzi wraz z dzieckiem w trybie natychmiastowym (bez zatrzymywania na korytarzu ) na drugą część zajęć;

 • po zakończonych zajęciach rodzic wraz z dzieckiem natychmiastowo opuszcza teren placówki;

 • rodzice/opiekunowie prawni oraz dzieci powyżej 4 roku życia zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych, a rodzice/opiekunowie dodatkowo rękawiczek jednorazowych;

 • po wejściu na teren Poradni należy najpierw założyć obuwie ochronne, a następnie użyć płynu dezynfekującego;

 • do Poradni może uczęszczać wyłącznie dziecko/rodzic/opiekun prawny zdrowe/zdrowy, bez objawów chorobowych;

 • rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki powinien zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 2 m.;

 • jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Poradni oraz powiadomić o tej kwestii terapeutę lub dyrekcję Poradni

 • dziecko nie może zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;

 

Jednocześnie informujemy, że w naszej poradni istnieje możliwość konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu: 32/476-10-25 z psychologiem w godzinach -środy 13:30-14:00, -czwartki 09:00-09:30 i logopedą -środy 11:00-13:00, -czwartki 10:00-12:00

 

 

Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko