„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Zasady przyjęć

Dodano przez: apex w dniu 03/10/2019

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:
- zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz; wzór zaświadczenia jest dostępny w poradni)
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinie wydaje zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni)
- opinie z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola)
- wniosek rodziców o przebadanie dziecka

P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko