„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dodano przez: apex w dniu 03/10/2019

Wczesne wspomaganie rozwoju – b e z p ł a t n e specjalistyczne zajęcia dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia (do momentu podjęcia obowiązku szkolnego) mające na celu poprawić sprawność dzieci z różnymi deficytami, zaburzeniami rozwojowymi czy opóźnieniami w rozwoju.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci m. in.: z zaburzeniami odbioru słuchowego, z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego, z nieprawidłowym rozwojem mowy, nieprawidłowym rozwojem ruchowym i psychoruchowym, uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami w orientacji przestrzennej, zaburzeniami autystycznymi, z ogólnym spowolnieniem rozwoju.

Ważne jest, aby dziecko było objęte pomocą jak najwcześniej od momentu wykrycia niepełnosprawności (zaburzenia). Szczególnie ważna jest praca z dziećmi od momentu urodzenia do 3. roku życia ze względu na dużą „plastyczność” mózgu i jego możliwości kompensacyjne.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci tzw. ryzyka okołoporodowego. Każda zagrożona ciąża, obciążony poród, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, obniżona skala Apgar jest wskazaniem do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

Wczesna interwencja pozwoli wyrównać opóźnienia i uchroni dziecko przed późniejszymi problemami dydaktycznymi a nawet edukacyjną klęską.

Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko