„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Zasady przyjęć

Dodano przez: apex w dniu 03/10/2019

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:
- zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz; wzór zaświadczenia jest dostępny w poradni),
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinie wydaje zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni),
- opinie z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola),
- wniosek rodziców o przebadanie dziecka.

Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko